Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

REGULAMIN KONKURSU
INDYWIDUALNE STYLIZACJE PAZNOKCI
"Świat w bajkach Walta Disney'a"

Pin It

UWAGA!

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 

WSCKZiU w Koninie przedłuża zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

do  dnia  wiosennej przerwy świątecznej.

Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań o których mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493).


 

Pin It


 

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 


 

Pin It

 

Pin It

 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej ogólnopolskiej konferencji naukowej pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka

“Szkoła jutra – dobre relacje, edukacja językowa, kreatywne metody pracy”,

której organizatorami są Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oraz Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Bilingualism Matters oddział w Poznaniu. Współorganizatorzy to: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców.

Tegoroczna ogólnopolska konferencja “Szkoła jutra – dobre relacje, edukacja językowa, kreatywne metody pracy” odbywać się będzie w dniach 6-8 marca 2020 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wśród prelegentów m.in. dr Marcin Smolik (dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), prof. Anna Seniuk (aktorka, wykładowczyni Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie), prof. dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska, sędzia Artur Lipiński, prof. dr hab. Inetta Nowosad, prof. UAM dr hab. Magdalena Wrembel oraz wielu innych pracowników naukowych uczelni i nauczycieli-praktyków pracujących w szkole podstawowej i liceum oraz psychologów. Taki dobór prelegentów zapewnia szeroki wachlarz warsztatów, prezentacji i wykładów plenarnych odbywających się podczas konferencji.

Przedstawicielom szkół dwujęzycznych i wszystkim, którzy chcą dwujęzyczność wdrożyć w swoich szkołach polecamy moduł dwujęzyczny.

Zapraszamy serdecznie. Zapisy przyjmujemy do 2 marca 2020 r.

Miejsce konferencji:

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Głogowska 14, 60-734 Poznań
6-7 marca 2020 r. – Poznań Congress Center
8 marca 2020 r. – Pawilon 7

Szczegółowe informacje
Harmonogram

 

 

Pin It


Konkurs „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050”

 

Szanowni Państwo!

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanym konkursie „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050”.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz promowanie wśród młodzieży nisko i zeroemisyjnych źródeł energii.

Termin składania prac upływa z dniem 22 listopada 2019 r.

Regulamin konkursu, deklaracja uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie uczestników konkursu znajdują się w załącznikach.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Dorota Kinal

Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki

UMWW

 

Załączniki:


 

Pin It

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowej zakładu budżetowego

sporządzony

na dzień 31/12/2018

 

Sprawozdanie finansowe za 2018r WSCKZiU w Koninie

Pin It

Konkurs z okazji 100 lecia UAM ma na celu wzbudzenie zainteresowania historią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biografią jego patrona, historią absolwentów oraz promocję Uniwersytetu i jego tradycji. Dzięki uczestnictwie w konkursie młodzież będzie miała możliwość rozwijania zainteresowań artystycznych i kreatywności.

Szczegóły na temat konkursu dostępne są w załączniku PDF:

 

Pin It


„Masaż w leczeniu, sporcie i profilaktyce zdrowotnej”

REGULAMIN KONKURSU


 

Pin It

Warto wiedzieć, warto zobaczyć

 Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie Warto wiedzieć, warto zobaczyć. Tegoroczna edycja zatytułowana została Przez wielkopolską wieś – skarby architektury. Konkurs skierowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych.

Celem konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją i społecznością małej i wielkiej ojczyzny, edukacja i rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy, a także uwrażliwienie na wartość tradycji narodowych i regionalnych. Co roku przedsięwzięcie otrzymuje inny podtytuł, co pozwala na aktywizację grupy docelowej oraz poszukiwanie ciągle nowych, ciekawych tematów do przedstawienia.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas specjalnie zorganizowanej w tym celu uroczystości do końca 2018 r.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 października 2018r.

Szczegóły znajdują się w załącznikach:

  1. Uchwała Nr 5774/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenie konkursu pod nazwą Warto wiedzieć, warto zobaczyć
  2. Regulamin Konkursu
  3. Karta uczestnika

na stronie:

               https://www.umww.pl/konkurs-warto-wiedziec-warto-zobaczyc-2

 Zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa Dyrektorów o umieszczenie powyższej informacji na stronie szkoły/placówki i rozesłanie newsletterem do szkół i placówek oświatowych.

Proszę również w terminie do 22 października 2018 r. o przekazanie do Departamentu Edukacji i Nauki złożonych w Państwa placówkach prac.

Pin It