351203.M1.J6 - Stosowanie technik graficznych i multimedialnych