Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

{Play}Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej medyk.konin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego medyk.konin.pl

{Play}Data publikacji strony internetowej: 10.04.2018r.

{Play}Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.03.2021r.

{Play}Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, np.: Ctrl i + (powiększenie czcionki), Ctrl + A (zaznacz wszystko).

{Play} Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt., adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

Budynek WSCKZiU  w Koninie ul. Przemysłowa 4

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajduje się od ul. Przemysłowej 4.  Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Drugie wejście znajduje się od strony łącznika i dostępne jest z poziomu podjazdu.

Przed łącznikiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest cały parter wraz  ze stołówką, świetlicą  i toaletą dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek WSCKZiU  w Koninie ul. Przemysłowa 4, wejście główne

Budynek WSCKZiU  w Koninie ul. Przemysłowa 4, wejście główne

 Budynek WSCKZiU  w Koninie ul. Przemysłowa 4, wejście od strony łącznika

  Budynek WSCKZiU  w Koninie ul. Przemysłowa 4, wejście od strony łącznika

 

{Play}Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Pin It