Znajdź nas na

SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry)
Tryb nauki: dzienny lub zaoczny

 

Realizowane przedmioty:

 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Anatomia z fizjologią
 • Kosmetologia
 • Dermatologia
 • Podstawy żywienia
 • Technologie informatyczne
 • Chemia kosmetyczna
 • Fizykoterapia w kosmetyce
 • Wizaż
 • Pracownia kosmetyki
 • Pracownia fizykoterapii w kosmetyce
 • Pracownia wizażu
 • Pracownia chemii kosmetycznej
 • Praktyka zawodowa

 

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

( kwalifikacja AU.61; kwalifikacja AU.62)

  

Informacje o zawodzie technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych organizuje i prowadzi gabinety kosmetyczne, przeprowadza diagnozę kosmetyczną, wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ( makijaż) twarzy, szyi, dekoltu i ciała, udziela porad kosmetycznych. Wykonuje zabiegi manicure i pedicure wraz ze stylizacją paznokci.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (kwestionariusz) o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ( dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie Centrum)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej- oryginał
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
 • fotografie -2 sztuki

 

  

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie-

bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.

 

Pin It