Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

 

 

KURSY - REKRUTACJA  ONLINE

 Szkoła Policealna - REKRUTACJA  ONLINE

 


PREZENTACJA PROMUJĄCA KSZTAŁCENIE w FORMACH POZASZKOLNYCH


 

Centrum  Kształcenia Ustawicznego w Koninie jest organizatorem różnorodnych form kształcenia pozaszkolnego.

Formy te obejmują:

  • Kursy,
  • Szkolenia,
  • Warsztaty,
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

   Nasza oferta skierowana jest do osób dorosłych, które chcą się rozwijać, doskonalić, a przede wszystkim podnosić swoje kwalifikacje i  umiejętności zawodowe.

Z form pozaszkolnych korzystać mogą:

  • Słuchacze Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie,
  • Osoby zainteresowane udziałem w kursie, szkoleniu,
  • Grupy lub pojedyncze osoby kierowane przez pracodawców lub inne podmioty.

Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego w ramach kursów, szkoleń i warsztatów jest odpłatny.
Udział w kwalifikacyjnych kursach  zawodowych jest bezpłatny.

 Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi:

  • kursy i szkolenia z zakresu: opieki i pielęgnacji, pierwszej pomocy, języka migowego, oraz kursy masażu, kosmetyczne, komputerowe.
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie Florysta, Asystent osoby niepełnosprawnej.

    Proponujemy określoną tematykę kursów i szkoleń, ale nie jest to lista zamknięta, ponieważ dostosowujemy ją do bieżących potrzeb lokalnego rynku pracy, przy wykorzystaniu istniejącej w WSCKZiU infrastruktury i bazy dydaktycznej.

    

 ZAPISZ SIĘ - ONLINE


Rozszerzenie oferty kształcenia w WSCKZiU w Koninie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie dotychczas było zespołem, w skład którego wchodziły dwie szkoły, z których jedna kształciła w trybie dziennym (Zespół Szkół Medycznych), a druga w trybie zaocznym (Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych)  w zawodach medycznych oraz społecznych.
Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego – jako kolejnej składowej WSCKZiU w Koninie - daje możliwość kształcenia w innych zawodach (np. technik informatyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik archiwista itp.), zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, przy wykorzystaniu istniejącej w WSCKZiU infrastruktury i bazy dydaktycznej.

 Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego

data publikacji: 29.11.2019 r.

 

Pin It