Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Zakres rzeczowy:

 1. Wydzielenia piwnicy drzwiami o klasie El 60 odporności ogniowej.
 2. Wymiany drzwi przesuwnych na drzwi otwierane ręcznie z pomieszczenia świetlicy szkolnej na parterze w segmencie A.
 3. Podział budynku na strefy pożarowe o powierzchniach zgodnych z warunkami technicznymi wg pkt 5.7 poprzez wykonanie wydzieleń pożarowych.
 4. Podziału korytarza w budynku A na kondygnacjach nadziemnych drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50 m.
 5. Doposażenia budynku w hydranty wewnętrzne HP 25 mm w miejscach, nieobjętych zasięgiem hydrantu.
 6. Wykonanie Systemu sygnalizacji pożaru w całym budynku.
 7. Wykonanie oddymiania klatki schodowej 143 wg odrębnego projektu.
 8. Wykonanie oświetlenia awaryjnego na wszystkich drogach komunikacji ogólnej, również w odniesieniu do dróg ewakuacji oświetlonych światłem naturalnym.
 9. Zakres prac wskazany przez Zamawiającego w zakresie dostosowania do wymagań określonych w ekspertyzie technicznej i Postanowieniu KW PSP nr 269/2018 i 269-1/2018

  Planowany okres realizacji:

  31.08.2021

  Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

  Dokumentacja fotograficzna.

  Stan przed rozpoczęciem prac:

Pin It