Witamy na naszej stronie

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 
 
 
 

I Miejsce w międzywojewódzkim konkursie  „Masaż drogowskazem do zdrowia”

 


     Dnia 23 marca 2018 roku inowrocławski „Medyk” był organizatorem międzywojewódzkiego konkursu dla kierunku technik masażysta. W konkursie wzięło udział  12 najlepszych słuchaczy, którzy zostali wyłonieni z pierwszego etapu konkursu, przeprowadzonego w szkołach medycznych województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Naszą szkołę reprezentowali słuchacze II roku kierunku technik masażysta: Anna Krawczyk oraz Fabian Ciechanowski.  Wszyscy uczestnicy wykazali się fachową wiedzą i  doskonałymi umiejętnościami  z zakresu masażu.
Najlepszą z najlepszych została nasza słuchaczka Anna Krawczyk, która zajęła I miejsce. Gratulujemy!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolSpotkanie Przedmiotowo-Metodyczne dla Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów

 Konkurs

   W dniu 07.02.2018 odbyło się Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne dla Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów realizujących zajęcia na kierunku Terapeuta zajęciowy  w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Temat spotkania dotyczył wykorzystywania nowych technik terapii zajęciowej w usprawnianiu i organizacji czasu wolnego podopiecznych. Przedstawiciele kierunku terapeuta zajęciowy wzięli udział w konkursie w trzech prezentowanych technikach: easy painting, technika transferu, technika pergaminowa. Uczennica naszej szkoły Anna Stefaniak zdobyła I miejsce w technice easy painting.
 
Dyplom za 1 miejsce
 
 
 

 
1 miejsce
 
 

 

 

CoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCool

 


 Nagrody od Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

 


    W dniu 2 lutego 2018 r w zabytkowych murach synagogi w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów za wyniki w nauce przyznanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom i słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
 
W uroczystości uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania – Centra nr 1 i nr 2, Rawicza i Złotowa.                                                                          
  Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 stworzyła możliwość nagradzania uczniów tych placówek, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce a jednocześnie przez swoje zaangażowanie i postawę godnie reprezentują Centra w środowiskach lokalnych. Stypendia zostały przyznane po raz drugi, jednak pierwszy raz wręczono je w tak uroczystej oprawie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego chciał w ten sposób podkreślić rangę wydarzenia oraz wagę jaką przywiązuje do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i rozwoju Centrów.
Oprócz uhonorowania uczniów za wyniki w nauce i zaangażowanie w działania na rzecz środowisk lokalnych stypendia te mają również na celu promowanie jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i zachęcenie młodzieży oraz dorosłych do podjęcia nauki w Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogółem stypendia otrzymało 142 uczniów i słuchaczy tych jednostek. Z konińskiego Centrum stypendia uzyskało 17 uczniów.
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska wręczając stypendia pogratulowała wyróżnionym osiągniętych wyników w nauce. Wyraziła również nadzieję, że przyznane stypendia będą nie tylko uzasadnionym powodem do satysfakcji i zadowolenia, ale także motywacją do dalszej rzetelnej nauki i pracy. Podkreśliła, że dzięki pracy, aktywności i postawie uczniów oraz zaangażowaniu nauczycieli i wykładowców Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego cieszą się dobra opinią wśród młodzieży i dorosłych, odbierane są jako placówki nowoczesne, dynamicznie zmieniające się a jednocześnie gwarantujące niezmiennie wysoki poziom kształcenia i rzetelne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.         
  W czasie uroczystości ogłoszone zostały wyniki Wojewódzkiego Konkursu „W Centrum fotografii – nasze zawody w obiektywie”, którego celem było promowanie kształconych w Centrach zawodów. 
 
''Wszystko jest wtedy kiedy nic dla siebie'' ks.J.Twardowski
 
 Dyplom za I miejsce w Konkursie Fotograficznym dla Pauli Misun                              Dyplom za zajęcie 1 miejsca dla WSCKZiU w Koninie
 
  Dyplom  I miejsce w Konkursie Fotograficznym dla Pauli Misun
 
Dyplom I miejsce w konkursie Fotograficznym dla WSCKZiU w Koninie

            
 I miejsce zajęła Paula Misun - uczennica- „Konińskiego Medyka” - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie,
II miejsce Aleksandra Mazurkiewicz - uczennica Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu,
III miejsce Iga Wawrzynkiewicz - uczennica Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.    
Laureatom i ich szkołom zostały wręczone cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – między innymi projektor multimedialny, telewizory, wieża Hi-Fi, tablety itp.    
Organizatorem i gospodarzem uroczystości było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
EmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassed

Rozszerzenie oferty kształcenia w WSCKZiU w Koninie

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie dotychczas było zespołem, w skład którego wchodziły dwie szkoły, z których jedna kształciła w trybie dziennym (Zespół Szkół Medycznych), a druga w trybie zaocznym (Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych)  w zawodach medycznych oraz społecznych.

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego – jako kolejnej składowej WSCKZiU w Koninie - daje możliwość kształcenia w innych zawodach (np. technik informatyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik archiwista itp.), zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, przy wykorzystaniu istniejącej w WSCKZiU infrastruktury i bazy dydaktycznej.
 
 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 
 


 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego


 

**********************************************************************************************************

U W A G A !

zapraszamy na kursy jeszcze w tym roku !

 

Kurs opiekunki dziecięcej  -120 godzin

Wymagania dla kandydatów : 

1)  Ukończone 18 lat

2)    Wykształcenie min. średnie (matura nie jest wymagana)

3)    Zamiłowanie do pracy z dziećmi

Program kursu zawiera:

1)  Zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowe od 0 do 3lat

2)   Szeroko pojętą problematykę stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

3)    Omówienie zakresu kompetencji opiekuna

4)    Udzielanie pierwszej pomocy dziecku w stanach zagrożenia życia  i zdrowia

Zajęcia rozpoczną się na początku grudnia i będą prowadzone metodą weekendową lub wieczorową
(w dni powszednie od godz. 16:00)

 Koszt kursu dla jednej osoby – 1400 zł  

W koszt kursu wliczony jest serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

******************************************************************************************************************

UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, że kurs masażu powięziowego, który miał się odbyć w weekend 16 i 17 września br. zostaje odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora. 

Zgłoszenia do udziału w kursie przyjmowane są nadal na email szkoły: sekretariat@ medyk.konin.pl.   O nowym terminie kursu poinformujemy zainteresowanych drogą meilową lub smsową. 

                                                                                                                                                    R. Nawrocka.
 
 
 
Program kursu masażu powięziowego

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017

 
W dniu 23 czerwca 2017 r.  w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Koninie odbyła się  uroczystość zakończenia roku szkolnego dla pierwszych roczników  oraz wręczenia  absolwentom świadectw ukończenia szkoły.
Progi  szkoły opuściło 111 absolwentów; 72   Zespołu Szkół  Medycznych i 39 Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych. Ukończyli oni naukę na kierunkach technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, terapia zajęciowa, technik sterylizacji medycznej i opiekun medyczny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Świadectwa szkolne ze średnią 4,75 i powyżej  otrzymało  22 absolwentów, a średnia ocen absolwentów na wszystkich kierunkach w ostatnim semestrze to 4,63.
Nagrody książkowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego za bardzo dobre wyniki w nauce
i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły otrzymało 8 absolwentów, a 27 otrzymało stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1000 zł.
Wyróżniono także nagrodami książkowymi   słuchaczy pierwszych roczników, którzy uzyskali  średnią ocen 4.75 i powyżej.
W swoim przemówieniu Dyrektor WSCKZiU Wojciech Szymczak  powiedział,  że WSCKZiU
w Koninie stara się przygotować swoich uczniów i słuchaczy nie tylko do wypełniania zadań zawodowych, ale także wyposażyć w takie umiejętności społeczne, które mogą pomóc odnaleźć szczęście i realizować swoje pasje. Nauka w szkole łączy w sobie teorię z praktyką. Stwarza możliwość przyjrzenia się problemom współczesnego świata i zetknięcia się z bólem, samotnością, chorobami, zaniedbaniem.  Podkreślił, że wielu uczniów i słuchaczy bierze udział w rozmaitych akcjach przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz dzieci, osób chorych
i potrzebujących pomocy, poświęcając swój wolny czas, by sprawić komuś radość czy poprawić jakość jego życia.    Zwrócił też uwagę, że dzięki tym działaniom uczniowie i słuchacze WSCKZiU  mogą przeżyć radość z bycia razem, z drobnych życzliwych gestów  i  rezultatów swojego zaangażowania.   Poinformował także o  uruchomieniu w roku szkolnym 2017/2018 nowego kierunku kształcenia - technik elektroradiolog.
Dyrektor pogratulował wysokich wyników i podziękował wszystkim pracownikom za całoroczna pracę. Na zakończenie życzył całej społeczności uczniowskiej słonecznych dni i udanych wakacji, a absolwentom znalezienia satysfakcjonującej pracy i umiejętności znajdowania równowagi miedzy obowiązkami, a przyjemnościami.
 
CoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCool
 

Dzień Dawcy Szpiku, VII Piknik z okazji Dnia Flagi


Międzyszkolny konkurs fotograficzny

pt. ”Mosty Międzypokoleniowe w Obiektywie”


 
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu zorganizowało międzyszkolny konkurs fotograficzny pt. ”Mosty Międzypokoleniowe w Obiektywie”. Celem konkursu było kształtowanie pozytywnych relacji międzypokoleniowych. Trzy nasze uczennice również wzięły udział w konkursie. Trzecie miejsce w rywalizacji zajęła Beata Moleska z 1 Technika Usług Kosmetycznych zaocznego, a wyróżnienie trafiło do Jolanty Przydrygi z Opiekuna Medycznego, zauważono również udział Weroniki Wróblewskiej z 2 Technika Usług Kosmetycznych zaocznego.
Konkurs towarzyszył zorganizowanej konferencji o takiej samej tematyce. Szereg wykładów objęty był wspólnym tematem „ Międzypokoleniowa transmisja wiedzy i wartości”, a na koniec konferencji wystąpił Młodzieżowy Chór Kameleon.
Gratulujemy!
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCool

   DZIEŃ DZIECKA NAD ZALEWEM SZAŁE koło KALISZA

 

CoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCool

 

 
 

BIP

FINAŁ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU PROFILAKTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH

  
W dniu 8 kwietnia nasza szkoła była organizatorem finału międzyszkolnego konkursu z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych  o zasięgu ponadwojewódzkim.


 
 
 
Tegoroczny konkurs, był już kolejnym, z cyklu konkursów dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych organizowanych przez Wielkopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie. Tradycyjnie biorą w nim udział słuchacze szkół policealnych o profilu medycznym z terenu całej Wielkopolski oraz przedstawiciele województwa kujawsko - pomorskiego w osobach słuchaczy z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy  również  uczniów szkół średnich z naszego rejonu, których reprezentowała młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie.
Finał  Konkursu miał szczególny wymiar, bowiem Patronat Honorowy nad nim objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.
Tematyka konkursu dotyczyła  profilaktyki raka jelita grubego. Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów, dlatego konieczne jest podejmowanie działań propagujących wiedzę  o tej chorobie, a przede wszystkim o sposobach zapobiegania. Organizowany przez nas konkurs jest jednym ze sposobów dostarczania informacji o zagrożeniach i metodach przeciwdziałania temu schorzeniu.
Konkurs  przebiegał dwuetapowo:  I etap - wewnątrzszkolny - odbył się równolegle 18.03.2016 r. w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Gnieźnie, Rawiczu, Złotowie, Inowrocławiu, Żychlinie i Koninie  natomiast II etap  – międzyszkolny - został przeprowadzony 8.04.2016 r. w Koninie.
Zaproszenie do udziału „w kibicowaniu” finalistom przyjęło wielu zacnych gości, którzy swą obecnością uświetnili końcowy etap konkursowego współzawodnictwa.
Byli to m.in.: Pani Marzena Wodzińska-Wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Pan Władysław Kocaj- Wicestarosta powiatu konińskiego, Prezydenta Miasta Konina reprezentował Pan Marek Zawidzki - sekretarz miasta.
Departament Edukacji i Nauki UMWW  w  Poznaniu  reprezentowali: Pani Dorota Kinal -  Dyrektor Departamentu, Pan Czesław Kruczek - zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki oraz Panie: Janina Golik – Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Departamentu Edukacji  i Nauki oraz  Jolanta Kamzela-Czub – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Placówek Departamentu UMWW.
W roli prelegenta i z lekarskiego punktu widzenia przybliżyła problematykę profilaktyki raka jelita grubego  Pani  Bogusława Karaszewska – specjalista onkologii klinicznej, Ordynator Oddziału Onkologii z  pododdziałem  Hematologii WSzZ w Koninie, ale także absolwentka naszej szkoły - Zepołu Szkół Medycznych w Koninie.
W Koninie gościliśmy także dyrektorów „bliźniaczych” placówek edukacyjnych z Wielkopolski i Inowrocławia a także konińskiego Żychlina oraz dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Konina.

PROFILAKTYKA  RAKA  JELITA  GRUBEGO – WYNIKI KONKURSU – 8.04.2016 r.

W kategorii wiedzy teoretycznej – profilaktyka raka jelita grubego
I miejsce – Nina Młodziniak - WSCKZiU w Koninie
II miejsce – Anna Lorek  – WSCKZiU w Rawiczu
III miejsce – Patrycja Giżycka  – WSCKZiU nr1 w Poznaniu

W kategorii PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – profilaktyka raka jelita grubego
I miejsce – Magdalena Jakubowska  – WSCKZiU w Gnieźnie
II miejsce – Joanna Plewińska  - WSCKZiU w Ostrowie Wlkp.
III miejsce – Marlena Wiśniewska  M-S CKZiU w Inowrocławiu.
 

EmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassed

 

Lednicka Wiosna Poetycka

XX EDYCJA

Turnieju Poetyckiego „O Koronę Wierzbową”

Turniej adresowany jest do uzdolnionej literacko młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19  lat.
Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz geograficznej o Ziemi Lednickiej.

Regulamin Turnieju Poetyckiego „O Koronę Wierzbową”

EmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassed

 

 FILM - JUBILEUSZ 45-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH W KONINIE

EmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassed

Dzień Edukacji Narodowej 2014

 ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 
Autorka zdjęć: Joanna Szymczak kl. II TZ

Absolutorium 2014

Autor zdjęć: Joanna Szymczak kl. I TZ

Linki:

Konińska Gazeta Internetowa

Portal LM

TV WIELKOPOLSKA

 

 Szkoła Medyczna dla Przedszkolaków

Kolejny raz  w murach Zespołu Szkół Medycznych - WSCKZiU w Koninie pojawiły się przedszkolaki z Przedszkola nr 10 z Oddziałami integracyjnymi „Leszczynowa Górka” (przy ul. Chopina) i Przedszkola nr 32 z Oddziałami integracyjnymi (przy ul.Przemysłowej), aby wraz ze słuchaczami „Medyka”spędzić czas na zabawach i grach edukacyjnych.


 

Zaproszonych gości powitał dyrektor szkoły – obecnie - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wojciech Szymczak. Dyrektor podkreślił to ,że spotkania w szkole medycznej mają cykliczny charakter-kilkuletnią tradycję.
„Corocznie mamy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły naszych przyjaciół z  placówek, w których słuchacze szkoły odbywają zajęcia praktyczne”.
Przedszkolaki wzięły udział w konkursach promujących zdrowy styl życia. Każdy kierunek kształcący się w Zespole Szkół Medycznych - WSCKiU przygotował stanowisko z zabawami, które sprawdziły wiedzę dzieci na temat zdrowia i w ciekawy sposób uzupełniły  wiadomości o higienie ciała i jamy ustnej, aktywności ruchowej i zdrowym jedzeniu. 
Najlepsi   zdobyli zaszczytne tytuły w danej konkurencji: Sherlock Holmes, przewoźnik piłek, zdrowy ząbek, sprytna pszczółka, plażowicz wyczynowiec, opiekun Misia i najlepszy w dojeniu krowy. W trakcie wspólnie spędzonych godzin nie zabrakło  możliwości zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych i wokalnych przez dzieci.
Dzieci  miały do wykonania siedem  zadań konkursowych: pokonywały tory przeszkód, rozpoznawały przedmioty, które pomagają w zachowaniu zdrowia, opiekowały się chorym misiem i rywalizowały w konkurencji dojenia krowy. Po ukończeniu zmagań konkursowych bawiły się w różne zabawy muzyczno-ruchowe.  Niespodziankę dla dzieci przygotowali słuchacze kierunku technik farmaceutyczny, którzy zaprezentowali eksperymenty chemiczne z ciekawymi efektami wizualnymi.
 Impreza zakończyła się wręczeniem  drobnych upominków młodym gościom  Zespołu Szkół Medycznych - WSCKZiU.
Organizacją spotkania zajęli się słuchacze  terapii zajęciowej przy pomocy przedstawicieli pozostałych kierunków Szkoły Medycznej-WSCKZiU (dietetyka, technika masażysty, higienistki stomatologicznej, opiekuna medycznego, technika farmaceutycznego i technika usług kosmetycznych) pod kierownictwem
pani Kariny Piechockiej, wspieranej przez panie Marzenę Tomczak i Ewę Grabarczyk –Szewczyk.
Przedszkolakom towarzyszyli:  pani dyrektor „Leszczynowej Górki” - Jadwiga Leśniewicz, nauczyciel i  nauczycielki z obu przedszkoli.

Linki dotyczące publikacji na temat ostatniej imprezy zorganizowanej
w konińskim „Medyku” – WSCKZiU w Koninie.

 http://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/94652/medyk_dla_przedszkolakow

 http://tvwielkopolska.pl/index.php/konin-aktualosci/konin/13116-konin-medyk-przedszkolakom-

 http://koninskagazetainternetowa.pl/2014/06/05/konin-szkola-medyczna-dla-przedszkolakow/

 

 
 

FINAŁ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY

11 kwietnia 2014r. odbył się w naszej szkole etap finałowy Konkursu Wiedzy –  Profilaktyka Raka Szyjki Macicy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego  , którego celem było pogłębienie wiedzy z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy oraz rozbudzenie wrażliwości i świadomości istniejących zagrożeń wynikających  z choroby. 
W finale wzięło udział dziesięciu uczniów reprezentujących szkoły:
 • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – Ewelina Nowicka, Magdalena Andrzejewska  wraz z opiekunem mgr Beatą Janiak,
 • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  w Poznaniu – Paulina Żyłka, Marta Zagrodzka wraz z opiekunem mgr Elżbietą Michalik - Szerszeń,
 • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Ostrowie Wielkopolskim – Anna Bazarnik, Rafał Pawłowski wraz z opiekunem  mgr Grażyną Kają,
 • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Gnieźnie – Joanna Kolińska wraz z opiekunem mgr Barbarą Kafel,
 • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu – Jakub Kupczyk, Kamila Kozłowska wraz z opiekunem mgr Ewą Brzezińską,
 • Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowy w Żychlinie – Daria Dudkiewicz wraz z opiekunem    mgr inż. Ewą Wilczewską.

Do finału konkursu zakwalifikowali się uczniowie , którzy w  I etapie szkolnym uzyskali najlepsze wyniki w swoich szkołach .
W finale oprócz zadań testowych , wybrani uczestnicy z danej szkoły przedstawiali prezentację multimedialną omawiając temat konkursowy .

W jury konkursu zasiedli nauczyciele z w/w szkół .     

 I miejsce - część teoretyczna zdobyła:
Ewelina Nowicka  z WSCKZiU w Koninie 

I miejsce - najlepsza prezentacja z zaprezentowanego tematu :
Magdalena Andrzejewska z WSCKZiU  w Koninie

Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu wręczył Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - mgr Wojciech Szymczak.
Uczniowie biorący udział w konkursie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z profilaktyki raka szyjki macicy , ale i również okazję do wymiany poglądów i poszerzenia grona znajomych.
 

                      Autor zdjęć: Joanna Szymczak kl. I TZ

 

 

 

 


Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie jest placówką kształcącą od ponad 45 lat w zawodach medycznych i paramedycznych. Szkoła kształci młodzież. Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jasełka w Medyku


Reklama kierunków - YouTube

Reklama 2 - YouTube

 

Szkoła kształci w kierunkach:

 1. Higienistka stomatologiczna - Uwaga nowy kierunek !!!
 2. Terapeuta zajęciowy
 3. Ratownik medyczny
 4. Dietetyk
 5. Opiekun w domu pomocy społecznej
 6. Opiekunka środowiskowa
 7. Opiekunka dziecięca
 8. Opiekun medyczny
 9. Asystent osoby niepełnosprawnej
 10. Technik masażysta
 11. Technik usług kosmetycznych
 12. Technik farmaceutyczny

W naszej szkole posiadamy:

 • bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, 
 • salę gimnastyczną,
 • siłownię, 
 • pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, 
 • internat,
 • bezprzewodowy dostęp do internetu na terenie szkoły i internatu,
 • stołówkę,
 • bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji. 

 

 • Słuchacze naszej szkoły mają możliwość otrzymania stypendium.
 • Wystawiamy legitymacje szkolne które uprawniają do zniżek na przejazdy.
 • Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
 • Absolwenci naszej szkoły otrzymują doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.
 • Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE, więc nasi słuchacze mogą zdawać egzaminy zawodowe na miejscu, bez konieczności wyjazdu do innych ośrodków.
 • Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
  Szkoła zapewnia bezpłatne praktyki zawodowe dla wszystkich kształconych zawodów.

  Podejmując naukę w naszej szkole znajdziesz się wśród ludzi życzliwych, przyjaznych, w szkole bezpiecznej, umożliwiającej  wszechstronny rozwój, zapewniającej sukces!!!Cool

 

LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

 

 Logo 40 lat Medyka

 

ZOBACZ ZDJĘCIA z obchodów jubileuszu 40-lecia Zespołu Szkół Medycznych
im. Karola Marcinkowskiego w Koninie

 JASEŁKA w "MEDYKU" 

 Galeria - 8 Marca - Dzień Kobiet w Medyku    

 

LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing


POLICEALNA SZKOŁA SŁUŻB SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH dla DOROSŁYCH

62-510 Konin,

ul. Przemysłowa 4,

tel./fax 63 242 42 15

e-mail: sekretariat@medyk.konin.pl 

 

Rejestracja dawców szpiku

 W Zespole Szkół Medycznych w Koninie zorganizowano akcję rejestracji niespokrewnionych dawców szpiku. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy oraz pracowników szkoły.  Zarejestrowano ok. 48 osób. Chętnych było dużo więcej, lecz niektórzy, niestety,  nie spełniali rygorystycznych kryteriów rejestracji.
 Organizatorem akcji była Pani Profesor Maria Leginowicz

 

 

 

 

 Zdjęcia i oprawa  techniczna:
słuchacz I roku kierunku Technik Masażysta
Joanna Szymczak

 

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

Czekamy na Was!!!