Ogłoszenie o naborze
   
WSCKZiU w Koninie

U W A G A !

WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KONINIE

OGŁASZA  NABÓR  ZIMOWY

NA  KIERUNKI KSZTAŁCENIA:                                                

  •  OPIEKUN  MEDYCZNY - 1 rok nauki
  • ASYSTENT  OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ -  1 rok nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (w piątki od godz.16.00
i soboty).

  • TECHNIK FARMACEUTYCZNY (tryb dzienny) - 2 lata nauki

MOŻLIWE ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE!
Bez ograniczeń wieku kandydata
OSTATNI NABÓR! – STYCZEŃ 2018
SKORZYSTAJ Z OKAZJI ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!

Absolwenci, będą mogli wykonywać pracę zawodową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Matura nie jest wymagana.

Kształcenie  jest  bezpłatne.

Termin składania dokumentów- do 31 stycznia 2018r.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe informacje:  www.medyk.konin.pl

Policealna  Szkoła Służb Społecznych i Medycznych  dla Dorosłych

62-510 Konin,  ul. Przemysłowa 4  te./fax 63 242 42 15

e-mail: sekretariat@medyk.konin.pl