Regulamin organizacyjny WSCKZiU w Koninie

 

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Samorządowego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

 SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KONINIE

 

STATUT

WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KONINIE

 

 STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH

 

STATUT

POLICEALNEJ SZKOŁY SŁUŻB SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH dla DOROSŁYCH

 

STATUT

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KONINIE

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego