Informacje o kierunku higienistka stomatologiczna

INFORMATOR DLA KANDYDATA  NA  KIERUNEK HIGIENISTKA  STOMATOLOGICZNA

SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry)
 Tryb nauki: dzienny lub zaoczny

Reklama kierunku - YouTube

 Realizowane przedmioty:

»  Wychowanie fizyczne
»  Podstawy działalności gospodarczej
»  Bezpieczeństwo i higiena pracy
»  Język angielski zawodowy
»  Propedeutyka zdrowia
»  Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
»  Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
»  Organizacja ochrony zdrowia
»  Język migowy
»  Technologie informatyczne
»  Farmakologia
»  Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia
»  Propedeutyka stomatologii
»  Promocja zdrowia jamy ustnej
»  Pracownia propedeutyki stomatologicznej
»  Pracownia promocji zdrowia jamy ustnej
»  Prowadzenie stomatologicznej działalności profilaktyczno-leczniczej
»  Praktyka zawodowa


Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie


Informacje o zawodzie  higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty i konserwuje sprzęt. Wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego i świadczeniem usług z zakresu stomatologii. Higienistka stomatologiczna wykonuje wstępne badania stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno-lecznicze na zlecenie lekarza dentysty. Prowadzi edukację zdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej w różnych środowiskach.
Wymagane dokumenty:

» wniosek (kwestionariusz) o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum  
   Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ( dostępny na stronie internetowej
   lub  w  sekretariacie Centrum)

» świadectwo ukończenia szkoły średniej- oryginał

» zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu

» fotografie -3 sztuki

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie-
bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.

 

 

 

Uzyskany tytuł: Higienistka stomatologiczna


Ukończenie kierunku daje większe kompetencje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej.

Absolwent kierunku jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i profilaktyki stomatologicznej oraz wykonywania określonych czynności i zabiegów higieniczno-profilaktycznych i leczenia pod kierunkiem lekarza stomatologa w kraju jak i w państwach Unii Europejskiej.

Program zajęć obejmuje następujące przedmioty nauczania:

 •     Wychowanie fizyczne
 •     Podstawy przedsiębiorczości
 •     Psychologia
 •     Anatomia, fizjologia i fizjopatologia
 •     Anatomia i fizjologia narządu żucia
 •     Patologia narządu żucia
 •     Farmakologia
 •     Mikrobiologia
 •     Propedeutyka stomatologii
 •     Pracownia propedeutyki stomatologii
 •     Promocja zdrowia, profilaktyka i metodyka stomatologicznej edukacji zdrowotnej
 •     Pracownia promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej edukacji zdrowotnej
 •     Zdrowie publiczne
 •     Informatyka i technika komputerowa
 •     Zajęcia praktyczne – II, III, IV semestr
 •     Praktyka zawodowa – IV semestr- 3 tygodnie


Przykładowe zadania higienistki stomatologicznej to:

 • organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach)
 • samodzielne wykonywanie zabiegów profilaktyczno- leczniczych w gabinecie stomatologicznych (wybielanie, fluoryzacja zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, scaling ręczny i piezoelektryczny, kiretaż, lakowanie i lakierowanie zębów)
 • uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej
 • wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży
 • pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury
 • współdziałanie w akcjach propagandowo - profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami
 • uczestniczenie w działalności różnych towarzystw i instytucji na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej, bądź prowadzenie tej działalności
 • dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia

Perspektywy zawodowe higienistki stomatologicznej:

    * gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    * prywatne gabinety stomatologiczne
    * poradnie i kliniki dentystyczne
    * gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach