Informacje o kierunku Technik farmaceutyczny

 INFORMATOR DLA KANDYDATA  NA  KIERUNEK TECHNIK  FARMACEUTYCZNY

  SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry)
 Tryb nauki: dzienny

 


 Realizowane przedmioty:

»  Wychowanie fizyczne
»  Podstawy działalności gospodarczej
»  Bezpieczeństwo i higiena pracy
»  Język angielski zawodowy
»  Propedeutyka zdrowia
»  Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
»  Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
»  Organizacja ochrony zdrowia
»  Język migowy
»  Technologie informatyczne
»  Technologia postaci leków
»  Farmakologia
»  Analiza leków
»  Farmakognozja
»  Pracownia technologii postaci leków
»  Pracownia analizy leków
»  Pracownia farmakognozji
»  Świadczenia farmaceutyczne
»  Praktyka zawodowa

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informacje o zawodzie  technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny  sporządza i wytwarza produkty lecznicze.  Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 Uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Wymagane dokumenty:

» wniosek (kwestionariusz) o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 
   Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ( dostępny na stronie internetowej
   lub  w  sekretariacie Centrum)

» świadectwo ukończenia szkoły średniej- oryginał

» zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu

» fotografie -3 sztuki

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie-
bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.
 

 Technik farmaceutyczny  w zależności od miejsca pracy może wykonywać następujące zadania zawodowe:

  • przyrządzania wszystkich form leków recepturowych niezawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających;
  • przygotowywania do sprzedaży leków gotowych;
  • wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom;
  • współuczestniczenia w prowadzeniu analiz laboratoryjnych;
  • organizowania i rozliczania pracy punktu aptecznego;
  • udział w nadzorowaniu procesów technologicznych produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym;

Technik farmaceutyczny może podjąć pracę w aptekach, punktach aptecznych, sklepach zielarsko-medycznych, hurtowniach farmaceutycznych. Miejscem pracy techników farmaceutycznych są  także zakłady przemysłu farmaceutycznego oraz laboratoria chemiczne, naukowo-badawcze. Absolwenci znajdują również zatrudnienie w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w inspekcji farmaceutycznej.