Z u¶miechem Łatwiej I¶ć Przez Życie

Słuchacze kierunku asystent osoby niepełnosprawnej bior± aktywny udział w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. 30 listopada 2007 roku wezm± udział w imprezie integracyjnej Z u¶miechem Łatwiej I¶ć Przez Życie.

W imprezie bior± udział szkoły podstawowe i gimnazja prowadz±ce klasy integracyjne oraz placówki z terenu miasta Konina zajmuj±ce się osobami niepełnosprawnymi. Podobne działania słuchacze kierunku asystent osoby niepełnosprawnej podejmowali także w latach ubiegłych.