Informacje o kierunku Technik sterylizacji medycznej PDF Drukuj Email

INFORMATOR DLA KANDYDATA  NA  KIERUNEK TECHNIK  STERYLIZACJI  MEDYCZNEJ

 SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 1 rok ( 2 semestry)
 Tryb nauki: dzienny lub zaoczny


Realizowane przedmioty:

»  Wychowanie fizyczne
»  Podstawy działalności gospodarczej
»  Bezpieczeństwo i higiena pracy
»  Język angielski zawodowy
»  Propedeutyka zdrowia
»  Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
»  Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
»  Organizacja ochrony zdrowia
»  Język migowy
»  Technologie informatyczne
»  Technologia mycia, dezynfekcji i sterylizacji
»  Pracownia dezynfekcji i sterylizacji
»  Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
»  Praktyka zawodowa

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informacje o zawodzie technik sterylizacji medycznej
Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób sterylny( jałowy).                    Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej między innymi należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Miejsce pracy

» centralne sterylizatornie                                  
»  pracownie  endoskopowe
» gabinety  stomatologiczne                               
»  pracownie mikrobiologiczne
» podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym

Wymagane dokumenty:


» wniosek (kwestionariusz) o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ( dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie Centrum)

» świadectwo ukończenia szkoły średniej- oryginał

» zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu

»  fotografie -3 sztuki

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie-
bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.