Informacje o kierunku opiekunka dziecięca PDF Drukuj Email

Kierunek opiekunka dziecięca -  nauka trwa 2 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.Podczas nauki słuchacze zdobywają wiedze i umiejętności  niezbędne profesjonalnej opiekunce. Zawód stwarza możliwości znalezienia pracy na rynku UE, ponieważ przyszłe opiekunki uczą się w szkole także języka angielskiego.
Słuchacze uczą się pracy nie tylko z dzieckiem zdrowym, ale  także chorym oraz niepełnosprawnym. Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: wychowanie dziecka, pielęgnowanie dziecka ( z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej), anatomię i fizjologię, psychologię z elementami pedagogiki i socjologii, literaturę dziecięcą, medycynę zapobiegawczą, wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne i wychowanie techniczne. Duży nacisk kładzie się na zajęcia praktyczne, które odbywają się w placówkach opiekuńczych, żłobkach i przedszkolach, szpitalach. Absolwent zostaje też wyposażony w niezbędną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, informatyki oraz języka angielskiego. Potrafi zorganizować zajęcia wspierające rozwój psychofizyczny dziecka od najwcześniejszych dni życia. Dodatkowo poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka migowego może zdobyć umiejętność komunikowania się z dzieckiem niesłyszącym.

Możliwości zatrudnienia:
-    oddziały,
-    prywatne i państwowe żłobki i przedszkola,
-    domy małego dziecka,
-    indywidualna opieka nad dzieckiem

Posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie. Cool

Słuchacze naszej szkoły mają możliwość otrzymania stypendium.Laughing
Wystawiamy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy.Smile
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.Laughing
Zajęcia z języków obcych - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.Smile
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.Money mouth