Lista lektur PDF Drukuj Email

Lektury obowiązujące  na kierunku Terapia Zajęciowa


Przedmiot: Socjologia

Literatura obowiązkowa:

 1. Sokołowska M.: ,,Socjologia medycyny”. PZWL Warszawa 1986.

 2. Szczepański Jan: ,,Elementarne pojęcia socjologii”. PWN Warszawa 1972.


Literatura uzupełniająca:

 1. Giddens A.: ,,Socjologia”. PWN Warszawa 2000.

 2. Goodman N.: ,,Wstęp do socjologii”. Zysk i S-ka Poznań 1992.

 3. Szmatka J.: ,,Małe struktury społeczne”. PWN Warszawa 1989.

 4. Turner J.H.: ,,Socjologia”. Zysk i S-ka Poznań 1994.

 5. Ziembiński Z.: ,,Elementy socjologii“. Wydawnictwo ,,ars boni aegui” Poznań 1994.


Przedmiot: Psychologia

Literatura obowiązkowa:

 1. Aronson E.: ,,Człowiek – istota społeczna”. PWN Warszawa 2000.

 2. Birch Ann, Malin Tony : Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości. – Wyd. 4, – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

 3. Putkiewicz Z, Dobrowolska B..: ,,Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii. PZWL Warszawa 1984.

 4. Zimbardo P.G., Gerrig R.J.: ,,Psychologia i życie”. PWN Warszawa 2006.


Literatura uzupełniająca:

 1. Jakubowska-Winecka A, Włodarczyk D.: ,,Psychologia w praktyce medycznej”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006.

 2. Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jaroża G.: ,,Psychologia rozwojowa
  i wychowawcza wieku dziecięcego. WsiP Warszawa 1992.

 3. Trempała J.: ,,Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka”. PWN Warszawa 2000.

 4. Wadeeley A. Brich A., Malin. T.: ,,Wprowadzenie do psychologii”. PWN Warszawa2002.


Przedmiot: Pedagogika

Literatura obowiązkowa:

 1. Dykcik W.: ,,Pedagogika Specjalna”. Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2001.

 2. Godlewski M.: ,,Pedagogika – podręcznik akademicki”. PWN Warszawa.

 3. Łobocki M.: ,,Teoria wychowania w zarysie”. Oficyna wydawnicza ,,Impuls” Kraków 2004.

 4. Rottermund J. Klinik A.: ,, Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. Oficyna Wydawnicza ,,Impuls” Kraków 2005.



Literatura uzupełniająca:

 1. Lipkowski O.: ,,Pedagogika Specjalna”. PWN Warszawa 1981.

 2. Pilch T.: ,,Pedagogika społeczna”. Wydawnictwo ,,Żak” Warszawa 1995.

 3. Śliwerski B.: ,,Pedagogika” Tom I, II, III. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2006.

 4. Wyczesany J.: ,,Pedagogika upośledzonych umysłowo”. Oficyna Wydawnicza ,,Impuls” Kraków 2004.



Przedmiot: Anatomia z fizjologią

Literatura obowiązkowa:

 1. Sylwanowicz W.: ,,Duży atlas anatomiczny” PZWL Warszawa 1994.


Literatura uzupełniająca:

 1. Michalik A, Romatowski W.: ,,Anatomia i fizjologia człowieka”. PZWL Warszawa 2003.

 2. Retinper – Grzesiułowa M.: ,,neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne” PZWL Warszawa 1987.

 3. Wróblewski T., Miechowiecka N.: ,,Patologia”. PZWL Warszawa 1992.



Przedmiot: Patologia z zarysem klinicznym chorób

Literatura obowiązkowa:

 

 • Wróblewski T., Miechwiecka N. "Patologia." Podręcznik dla średnich szkół medycznych. Warszawa PZWL 1992.

 • Retinger-Grzesiułowa M., Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne. Warszawa PZWL 1988.

 • Pędich w., Jakubowska P., Kunda T., Pielęgniarstwo geriatryczne. Biblioteka pielęgniarki. T.10. Warszawa PZWL 1990. 

   

  Literatura uzupełniająca:

 • Red. A. Dziak. "Pierwsza pomoc. Podręcznik dla średnich szkół medycznych."  Warszawa PZWL 1988.

 • Gietko M., Radiukiewicz S., "Choroby wieku dziecięcego. Podręcznik dla liceów medycznych. Warszawa PZWL 1987.

 • TowpikJ., Dermatogia i wenerologia. Podrecznik dla średnich szkół medycznych. Warszawa PZWL 1982.

 • Pędich W., Choroby weneryczne. Podręcznik dla średnich szkół medycznych. Warszawa PZWL 1989.

   

  Przedmiot: Rehabilitacja

  Literatura obowiązkowa:

  1. Garrison S.J.: ,,Podstawy rehabilitacji i medycyny fizykalnej”. PZWL, Warszawa 1993.

  2. Kwolek A.: ,,Rehabilitacja medyczna”. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2003.


  Literatura obowiązkowa:

  1. Borkowska M.: ,,ABD rehabilitacji dzieci”. Wydawnictwo Pelikan, Warszawa 1989.

  2. Dega W.: ,,Rehabilitacja medyczna”. PZWL Warszawa 2003.

  3. Kuch J. : ,,Rehabilitacja”. PZWL, Warszawa 1989.

  4. Milanowska K.: ,,Kinezyterapia”. PZWL Warszawa 1999.

  5. Rejner C., Szczygielska-Majewska M.: ,,Wybrane zagadnienia z rehabilitacji”. Centrum Metodyczne Doskonalenia Średniego Szkolnictwa Medycznego.

  6. Weiss M, Zembaty A.: ,,Fizjoterapia“. PZWL , Warszawa 1983.


  Przedmiot: Terapia zajęciowa

  Literatura obowiązkowa:

  1. Kozaczuk L.: ,,Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej”, BPS Interart Warszawa 1995.

  2. Szulc W. ,,Sztuka i terapia” CMD Nś szM, Warszawa 1993.

  3. ,,Wspólne tematy” – Pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego. Dom Wydawniczo – Reklamowy Krynica.


  Literatura uzupełniająca:

  1. Carr J. ,,Pomoc dziecku upoośledzonemu” PZWL Warszawa 1984.

  2. Fröhlich A.: ,,Stymulacja od podstaw, jak stymulować rozwój osób głęboko, wielorako niepełnosprawnych. WsiP Warszawa 1998.

  3. Góralówna M., Hałyńska B.: ,,Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu”. PZWL.

  4. Rosołowski A., Sadowska- Wróblewska: ,,Reumatyzm twój wróg”. Sport twój przyjaciel”. Wydawnictwo ,,Sport i turystyka” PZWL

  5. Sawicka K.: ,,Socjoterapia” . CMPP-P MEN Warszawa 1999.


  Przedmiot: Pracownia terapii zajęciowej

  Literatura obowiązkowa:

  1. Knobloch M.: ,,Chcę coś robić”. Wydawnictwo Pelikan Warszawa 1990.

  2. Milanowska K.: ,,Techniki pracy w terapii zajęciowej” PZWL Warszawa 1982.


  Literatura uzupełniająca:

  1. Borecka L.: ,,Biblioterapia - teoria i praktyka” Wydawnictwo SBP, Poznań 2001.

  2. Galińska E.: ,,Muzykoterapia”, w: ,,Arteterapia , red. Hanek L. Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Wrocław 1990.

  3. Gentry J.: ,,Makramy”. Wydawnictwo READ ME 2005

  4. Knapik M., Sacher W.: ,,Sztuka w edukacji i terapii”. Oficyna Wydawnicza ,,Impuls” Kraków 2003.

  5. Konieczna E. J.: ,,Arteterapia w teorii i praktyce”. Oficyna wydawnicza ,,Impuls” Kraków 2003.

  6. Sowa J. Wojciechowski F.: ,,Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym”. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE Rzeszów 2001.

  7. Trześniowski R.: ,,Zabawy i gry ruchowe” WsiP Warszawa 1995.

  8. Zaorska Z.: ,,Dodać życia do lat”. Wydawnictwo Klanza Lublin 1999.


  Przedmiot: Podstawy prawa i ekonomiki

  Literatura obowiązkowa:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.);

  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587).

  3. Karta praw pacjenta - podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)


  Literatura uzupełniająca:

  1. Harosz P. Antoniuk J.: ,,Prawne podstawy przedsiębiorczości”. Wolters Kluwer Polska – Oficyna Kraków 2007.

  2. Kujda M.: ,,Podstawy ekonomii” część 1. FOSZE Wydawnictwo Oświatowe 2000.

  3. Mikołajczak P.: ,,Podstawy mikroekonomii”. Wydawnictwo NAKOM Poznań 2006.

  4. Nojszewska E.: ,,Podstawy ekonomii”. WsiP Warszawa 1995.

 •