Informacje o kierunku terapeuta zajęciowy PDF Drukuj Email

    Jest kierunkiem 2 - letnim, czas nauki trwa 4 semestry i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Zajęcia teoretyczne i zajęcia z pracowni terapii zajęciowej odbywają się w szkole, natomiast zajęcia praktyczne prowadzone są w placówkach oświatowych i w placówkach służby zdrowia. W ramach zajęć praktycznych słuchacze pierwszego roku wyjeżdżają na trzydniowy biwak na którym uczą się jak aktywnie organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz odbywają praktykę wakacyjną pełniąc funkcję wychowawcy na dwutygodniowym obozie rehabilitacyjnym.

 pokaz zajęć wikliniarskich

   W naszej pracy ważne miejsce zajmuje wolontariat, współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz z ruchem Olimpiad Specjalnych Polska - Wielkopolski Oddział Regionalny – Konin.

    Pomagamy w organizowaniu imprez okolicznościowych, czuwamy nad prawidłowym ich przebiegiem, a co najważniejsze dbamy aby każdy uczestnik mógł aktywnie w nich uczestniczyć.

    Uczącym się na naszym kierunku proponujemy również udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez naszych nauczycieli, są to zajęcia w ramach: Koła Zainteresowania Masażem Klasycznym, Koła Zainteresowania Zawodem, gdzie słuchacze mają możliwość rozwijania własnej ekspresji plastycznej, muzycznej itp., Koło Teatralne, w którym słuchacze przygotowują przedstawienia dla zaprzyjaźnionych placówek z naszego miasta jak również z poza Konina.

    Fachowe przygotowanie i bogata oferta praktyki w zawodzie, daje możliwość naszym słuchaczom z powodzeniem kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci kierunku- terapia zajęciowa mają możliwość kontynuowania nauki na studiach licencjackich od 2 roku
w Niepublicznym Kolegium Nauczycielskim w Warszawie na kierunku: Oligofrenopedagogika z Terapią Zajęciową. Szkoła przygotowuje do podjęcia pracy w: Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej, Dziennych Domach Pomocy Społecznej, Klubach Seniora, Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej, Świetlicach Terapeutycznych, Hospicjach, Zakładach Pielęgnacyjno – Opiekuńczych, Szkołach Specjalnych, Ośrodkach Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczych, Oddziałach Szpitalnych w tym w szczególności w oddziałach – rehabilitacyjnych, neurologicznych, psychiatrycznych.

    Możemy pochwalić się również trzema ogólnopolskimi inicjatywami. Zorganizowaliśmy Ogólnopolskie Konferencje Terapii Zajęciowej, przeznaczone dla nauczycieli uczących na kierunku – terapeuta zajęciowy.

    Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mają wartość leczniczą, wychowawczą, a także kształcącą. Jako środek leczniczy terapia zajęciowa może oddziaływać ogólnie, tzn. na ogólną sprawność fizyczną i psychiczną jednostki lub miejscowo na zwiększenie sprawności i siły danej grupy mięśni lub kończyny. W obecnej koncepcji leczenia dąży się do tego, ażeby osoba dotknięta schorzeniem lub urazem nie pozostała przez dłuższy czas bezczynna. Możliwie jak najwcześniej wprowadza się czynne zajęcia, stopniując trudność przechodzi się do zajęć coraz intensywniejszych, aż do osiągnięcia możliwie pełnej sprawności fizycznej, psychicznej a także aktywności społecznej.

    Osoba prowadząca zajęcia w ramach terapii zajęciowej – terapeuta zajęciowy – musi mieć specjalne przygotowanie. Powinna znać wiele działów i technik terapii zajęciowej, które mogą służyć jako czynnik usprawniający. Poza tym wymaga się od niej przygotowania pedagogicznego oraz ogólnych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i patologii.

Wykaz przedmiotów nauczania

Przedmioty obowiązkowe:

 1. Wychowanie fizyczne.

 2. Socjologia.

 3. Psychologia.

 4. Pedagogika.

 5. Anatomia z fizjologią.

 6. Patologia z zarysem klinicznym chorób.

 7. Rehabilitacja.

 8. Terapia zajęciowa.

 9. Pracownia terapii zajęciowej.

 1. Podstawy prawa i ekonomiki.


Przedmioty dodatkowe:

 1. Język angielski.

 1. Informatyka. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »