Z uśmiechem Łatwiej Iść Przez Życie PDF Drukuj Email

Słuchacze kierunku asystent osoby niepełnosprawnej biorą aktywny udział w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. 30 listopada 2007 roku wezmą udział w imprezie integracyjnej Z uśmiechem Łatwiej Iść Przez Życie.

W imprezie biorą udział szkoły podstawowe i gimnazja prowadzące klasy integracyjne oraz placówki z terenu miasta Konina zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. Podobne działania słuchacze kierunku asystent osoby niepełnosprawnej podejmowali także w latach ubiegłych.