Informacje o kierunku asystent osoby niepełnosprawnej PDF Drukuj Email

 

Asystent osoby niepełnosprawnej jest zawodem przyszłości. Zarówno polskie i europejskie społeczeństwo starzeje się. zapotrzebowanie na usługi wykwalifikowanych asystentów osób niepełnosprawnych zauważalne w Europie zachodniej zaczyna również funkcjonować w polskiej rzeczywistości społecznej. Asystent osoby niepełnosprawnej nie tylko pełni funkcje pielęgnacyjne w procesie opiekuńczym i rehabilitacyjnym, ale przede wszystkim dba oto, żeby niepełnosprawny aktywnie uczestniczył w rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Atrakcyjnością tego kierunku jest fakt, że w ciągu 2 semestrów słuchacz uzyskuje umiejętności i wiedzę, które pozwalają na podjecie pracy w kraju i za granicą w środowisku jak i placówkach opiekuńczych.

 

Kierunek 1 - roczny (2semestry). Na kierunku obowiązują m.in. następujące przedmioty:

 

 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki,

 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii,

 • Podstawy pedagogiki specjalnej,


 • Podstawy prawa i ekonomiki,

 • Polityka społeczna,

 • Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej,

 • Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji,

 • Promocja zdrowia i profilaktyka,

 • Zajęcia praktyczne


  Zakres obowiązków asystenta osoby niepełnosprawnej:

 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 •  doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp. ),
 •  pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 •  planowanie, kontrolowanie ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej,
 •  włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,
 •  współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podstawowym celem kształcenia asystenta osoby niepełnosprawnej jest przygotowanie absolwenta szkoły do:

 •  współdziałania w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji,
 •  wspierania i wzmacniania systemu pomocy osobom niepełnosprawnym umożliwiając realizację optymalnego programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 •  współtworzenia w opracowaniu indywidualnych programów rehabilitacji i prowadzenia osoby niepełnosprawnej.
 •  dokonywania prawidłowej kompleksowej oceny postępów realizowanego programu rehabilitacji.

Asystent osoby niepełnosprawnej aktywnie współpracując z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi przyczyni się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej. Ponadto, asystent będzie prowadzić rehabilitację środowiskową, której założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym w najbliższym środowisku. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.