Technik masażysta
Technik masażysta PDF Drukuj Email

INFORMATOR DLA KANDYDATA  NA  KIERUNEK TECHNIK  MASAŻYSTA

 SZKOŁA BEZPŁATNA!


Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry)

 Tryb nauki: dzienny

Realizowane przedmioty:
»  Wychowanie fizyczne
»  Podstawy działalności gospodarczej
»  Bezpieczeństwo i higiena pracy
»  Język angielski zawodowy
»  Propedeutyka zdrowia
»  Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
»  Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
»  Organizacja ochrony zdrowia
»  Język migowy
»  Technologie informatyczne
»  Teoretyczne  podstawy masażu
»  Anatomia z fizjologią
»  Zarys  fizjoterapii
»  Wybrane zagadnienia kliniczne
»  Pracownia masażu
»  Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym
»  Metodyka masażu sportowego
»  Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
»  Organizacja i stosowanie masażu leczniczego
»  Praktyka zawodowa

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

 
Czytaj całość…
 
Technik masażysta informacje ogólne PDF Drukuj Email

Czas nauki na kierunku technik masażysta trwa 2 lata ( 4 semestry ).                                      Zespół Szkół Medycznych jest jedyną Szkołą Policealną w Koninie umożliwiającą absolwentom przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego zdanie jest warunkiem uznawania kwalifikacji masażysty przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

W czasie edukacji słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie planowania, organizowania stanowiska pracy, stosowania masażu klasycznego, segmentarnego, limfatycznego  w leczeniu chorób oraz określania postępów w procesie zdrowienia i rehabilitacji.

Czytaj całość…
 
Literatura obowiązująca na kierunku PDF Drukuj Email

1. Anatomia człowieka – Adam Bochenek, wydawnictwo PZWL

2. Anatomia i fizjologia człowieka – Aleksander Michajlik, wydawnictwo PZWL

Czytaj całość…